Một số hình ảnh tu nghiệp tại Hàn Quốc

Tu nghiệp tại Hàn Quốc 2006

 

Mổ bơm cement cột sống tại BV Bun Dang- Hàn Quốc 2006

Tham dự hội nghị thường niên hội chấn thương chỉnh hình Hàn Quốc 2006         

Bài Mới

Bình luận