Mổ kết hợp xương ngón tay

Một số hình ảnh phẫu thuật gãy xương ngón tay bằng phương pháp kết hợp xương: nẹp vít

Gãy xương đốt ngón 2, ngón thứ 3 bàn tay

 Sau phẫu thuật nắn chỉnh xương gãy và kết hợp xương bằng nẹp vít

Bài Mới

Bình luận