Mổ kết hợp xương đùi

   Gãy xương đùi trái 2 tầng 3 đoạn của bệnh nhân nữ, 36 tuổi

Gãy thân và gãy 1/3 dưới xương đùi trái

Sau mổ kết hợp xương đùi bằng nẹp vít

Bài Mới

Bình luận